Realizări.

             În nenumărate cazuri se poate auzi cum părinții se laudă cu realizările făcute în contul odraslelor proprii. Unii sunt în pragul nevrozei obsesesivo-fobice și cercetează asiduu, zilnic, pentru descoperirea unor căi ieftine și eficiente care să le sporească Continuă lectura

Ajută-te singur!

             O carte scrisă de către Samule Smiles pe la 1859. Omul, un scoțian care a trăit în epoca victoriană, a practicat în tinerețe pentru scurtă vreme medicina, după care s-a dedicat jurnalismului reușind să se afirme la ziarul Leeds Time. Cartea lui, Ajută-te singur!, este un șir de biografii ale multor oameni iluștri, din toate domeniile vieții sociale și este o dovadă certă că valorile pe care le-a prețuit în viață au fost moralitatea născută dintr-o educație solidă, disciplina cu rădăcini precoce – dintr-acelea apărute după primii pași în viață – și munca făcută cu responsabilitate și consecvență.

            Totul este un redat cu intenția de a fi transmis generațiilor următoare ca exemple desăvârșite, mai cu seamă că autorul nu-i uită pe oamenii ridicați din păturile sărace ale societății și care au reușit să pună câte o cărămidă fundamentală la schimbarea în bine a societății și la evoluția ei – Copernic, Kepler, Newton, Laplace, Lagrange – cel care obișnuia să spună: „Dacă aș fi fost bogat, desigur că n-aș fi ajuns niciodată academician.”- chimistul Vauquelin, medicii Ambroise Paré și Dupuytren ori renumiții Molière și Shakespeare, care au avut la rândul lor obârșii umile.

            Citind scrierile lui Smiles îți dă târcoale uimirea. Mi se pare că ideile scrise pe la mijlocul secolului XIX au rămas valabile și în primul sfert de veac XXI. Sau poate, în nostalgia mea generată de lipsa valorilor din contemporaneitate admirate de către Smiles, mă înșel… Nu face nimic. Iată câteva dintre ele:

  • „ …vedem necontenit ieșind din licee și alte școli tineri care vor fi știind mai bine sau mai puțin limba latină sau botanica, dar care nu pot bănui la ce le pot sluji mâinile și picioarele. Știu participiile și infinitivele, dar nu știu să se servească de ochi – și în ceea ce privește puterea de observație sunt adesea inferiori celor care duc plugul de coarne.”
  • Primul pas în datorii este ca și primul pas în miciună – el aduce, aproape totdeauna, nevoia de a continua – fiecare datorie fiind urmată de o alta, cum fiecare miciună aduce după ea o alta nouă (…). Prudența cere ca piciorul pe care trăim să fie, mai degrabă, cu o treaptă mai jos decât mijloacele de care dispunem.”
  • Progresul național este înmănunchierea activităților, energiilor, virtuțiilor tuturor, tot așa precum decăderea națională este înmănunchierea lașităților, egoismelor și vițiilor tuturor.”
  • „ …patriotismul cel mai înalt și cea mai mărinimoasă filantropie nu stau atât în a reforma legile și în a schimba instituțiile, cât mai cu seamă a ajuta altora să se înalțe și să se înnobileze…”
  • Guvernământul unei națiuni nu-i, de obicei, decât icoana și reflexul indivizilor care o alcătuiesc.”
  • Totdeauna poporul nobil va fi guvernat nobil, totdeauna cel ignorant și stricat va fi condus josnic.”
  • Libertatea nu-i numai rodul unei înfloriri politice, ea e mai mult al unei înfloriri morale, al energiei, al neatârnării și libertății de acțiune individuale… Libertatea nu poate avea temelii solide decât în tăria caracterelor individuale.”
  • Felul cum e condus un om poate să nu aibă prea mare însemnătate, în vreme ce totul atârnă de chipul cum se conduce el însuși.”

1-ian_15

           P.S. Apropo de sintagma „de chipul cum se conduce el însuși”, așa aș vrea să dau de pământ cu o cohortă de politicieni care se află prin fruntea statului și care, cică, „ne conduc”…

Recunoaștere.

             La un târg de joburi pentru tineri, ca multe altele, desfășurat recent, s-a constatat că cei mai mulți doritori ai unui loc de muncă, din cele peste 5500 oferite, erau persoane cu vârste peste 40 de ani. Cu alte cuvinte, în ziua de azi, tinerilor nu le prea arde să pună osul la ceea ce se numește să trăiești pe propriile picioare. Continuă lectura